Bezpečně do školy i do přírody  Projekt "Bezpečně do školy i do přírody" jsme úspěšně zrealizovali ve 3 krajích republiky!   www.bezpecnedoskolyizeskoly.cz

Co je
PASTELKA?

S PASTELKOU se dá dobře pracovat jak doma, tak v mateřské a základní škole (školní družině). Obsahově totiž volně navazuje na RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, závazné pro mateřské a základní školy. CELOROČNÍ HRA je námětem využitelným pro přípravu ročních třídních vzdělávacích programů.

Jednotlivá témata jsou připravována tak, abyste společně s dětmi nejen trénovali jejich znalosti a dovednosti, ale také vytvářeli a posilovali jejich zdravou sebedůvěru ve vlastní schopnosti, a tak aktivně pomáhali utvářet dětskou OSOBNOST.

Proto při práci s PASTELKOU počítáme s vaší aktivní spoluúčastí. Užívejte si společně s dětmi smysluplně prožité chvíle. Vydavatel spolu s tvůrčím týmem časopisu vám v tom chce upřímně pomáhat: každý měsíc, po celý rok!

Více informací

Časopis pro
děti i rodiče

Vážení rodiče, prarodiče, učitelé a vychovatelé, jako JEDINÝ časopis v České republice oslovujeme nejen předškoláky (pětileté) a mladší žáky v 1.–3. ročníku základní školy, ale také Vás – jejich dospělé průvodce životem.

V Pastelce totiž najdete náměty pro společné činnosti. Můžete tak s dětmi řešit nejrůznější úkoly, nechat je číst nebo jim předčítat, učit se básničky, trénovat jejich dovednosti, kreslit a malovat, vyrábět, zpívat, cvičit, hrát si. Co a jak je potřeba udělat, vám osvětlí srozumitelné návody. Najdete je vždy v úvodu každé stránky (dvojstránky).

Více informací