Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů dle Zásad
 
 

CO je Pastelka

ORIGINÁLNÍ  ČESKÝ  ČASOPIS

Nikde neopisuje, nic nekopíruje, ani nepřekládá ze zahraničních zdrojů. Obsahuje původní, vyzkoušené činnosti a aktivity od týmu zkušených autorů. 

MĚSÍČNÍK PRO DĚTI A DOSPĚLÉ - DO RODINY A DO ŠKOLY 
VOLNĚ NAVAZUJE NA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŚKOL. JAKO JEDINÝ ČASOPIS V ČESKÉ REPUBLICE NABÍZÍ ŠKOLÁM DLOUHODOBÉ PROJEKTY V PODOBĚ   HER  NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK 
AKČNÍ A HRAVÉ UČENÍ, NÁPADY PRO RODIČE A PEDAGOGY 
ČASOPIS, KTERÝ V SOUČINNOSTI S RODINOU A ŠKOLOU POMÁHÁ UTVÁŘET A ROZVÍJET DĚTSKOU OSOBNOST


Jsme jediným časopisem v České republice, jehož obsah CÍLENĚ připravujeme nejen PRO DĚTI (pětileté předškoláky a mladší žáky v 1. - 3. ročníku základní školy), ale také pro Vás - RODIČE, PRARODIČE A UČITELE.

 Práce s Pastelkou totiž VYŽADUJE VAŠI AKTIVNÍ SPOLUÚČAST. 

Náš časopis ocení rodiče, kteří se svým dětem pravidelně věnují. V mateřských školách a školních družinách časopis využijí učitelky s tvůrčím přístupem ke své práci. 

Nabízené aktivity vám, rodičům, prarodičům a učitelům, poskytují dostatek prostoru pro jejich samostatné tvůrčí dotváření, přizpůsobování podmínkám, potřebám a možnostem ve vaší rodině a škole. Pro mnohé učitelky v mateřských školách a základních školách, též ve školních družinách, je náš časopis již mnoho let inspirací při zpracovávání ročních třídních vzdělávacích programů, krátkodobých a dlouhodobých projektů, vycházejících z rámcových vzdělávacích programů MŠ a ZŠ. 

Naprosto originální a jedinečný program pro školní rok nabízí v každém ročníku tématicky zaměřená CELOROČNÍ HRA. Integruje do jednoho celku nejrůznější činnosti, trénuje dovednosti a znalosti dětí, rozšiřuje jejich poznání hrou "na něco" či "na někoho".