Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů dle Zásad
 
 

 
Zveme vás na premiéru filmu
Jak vycvičit draka 3

CO je Pastelka

CO JE PASTELKA

ORIGINÁLNÍ  Č E S K Ý  ČASOPIS
Nikde neopisuje, nic nekopíruje, ani nepřekládá ze zahraničních zdrojů. Obsahuje původní, vyzkoušené činnosti a aktivity od týmu zkušených autorů.

PASTELKA JE MĚSÍČNÍK PRO 5-8LETÉ HOLKY A KLUKY, JEJICH RODIČE A UČITELE. PATŘÍ DO KAŽDÉ SPRÁVNÉ RODINY A DO TVŮRČÍ ŠKOLY. VYCHÁZÍ VE ŠKOLNÍM ROCE

VOLNĚ NAVAZUJE NA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL

JAKO JEDINÝ ČASOPIS V ČESKÉ REPUBLICE NABÍZÍ ŠKOLÁM DLOUHODOBÉ PROJEKTY V PODOBĚ   H E R  NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK

OBSAHUJE  A K Č N Í  A  HRAVÉ UČENÍ,  RODIČŮM A PEDAGOGŮM NABÍZÍ VYZKOUŠENÉ NÁPADY A NÁMĚTY PRO PRÁCI S DĚTMI

JE TO ČASOPIS, KTERÝ V SOUČINNOSTI S RODINOU A ŠKOLOU POMÁHÁ UTVÁŘET A ROZVÍJET DĚTSKOU OSOBNOST


Jsme jediným časopisem v České republice, jehož obsah CÍLENĚ připravujeme nejen PRO DĚTI (pětileté předškoláky a mladší žáky v 1.-3. ročníku základní školy), ale také pro RODIČE, PRARODIČE A UČITELE. Práce s Pastelkou totiž VYŽADUJE JEJICH AKTIVNÍ SPOLUÚČAST.

Náš časopis ocení rodiče, kteří se svým dětem pravidelně věnují. V mateřských školách a školních družinách Pastelku využijí učitelky s tvůrčím přístupem k práci s dětmi.

Nabízené aktivity rodičům, prarodičům a učitelům poskytují dostatek prostoru, aby je mohli samostatně a tvůrčím způsobem dotvářet, přizpůsobovat podmínkám, potřebám a možnostem v konkrétní rodině a škole.
Pro mnohé učitelky v mateřských školách a základních školách, též ve školních družinách, je náš časopis již DVACET let inspirací při zpracovávání ročních třídních vzdělávacích programů, krátkodobých a dlouhodobých projektů, vycházejících z rámcových vzdělávacích programů MŠ a ZŠ.

Naprosto originální a jedinečný program pro školní rok nabízí v každém ročníku tématicky zaměřená CELOROČNÍ HRA. Integruje do jednoho celku nejrůznější činnosti, trénuje dovednosti a znalosti dětí, rozšiřuje jejich poznání hrou "na něco" či "na někoho".
PASTELKA je moderní, akční časopis pro 21. století.
Je mnohem víc než časopis. "Obyčejný" časopis si přečtete, možná si vystřihnete nějaký článek či obrázek a časopis pak jednou pro vždy odložíte. V rodině i ve škole roste Pastelka s dětmi: od věku předškoláka až do mladšího školního věku - "třeťáka" základní školy. Děti tak mohou s časopisem aktivně prožít čtyři roky, ve kterých se utvářejí základy povahových, charakterových, sociálních rysů a dovedností DĚTSKÉ OSOBNOSTI.

Jako pedagogové v mateřských a základních školách získáváte cenný nadčasový materiál,  se kterým můžete pracovat nejen se současnými, ale i  budoucími žáky.

Při práci s Pastelkou počítáme s Vaší aktivní spoluúčastí. Rodiče a prarodiče, užívejte si společně s dětmi RADOST ze smysluplně prožitého volného času. Tyto chvíle se už nikdy v budoucnu nemohou zopakovat. Nelitujte času, který věnujete svým dětem. Je to ta nejlepší investice.
 


Tvůrčí tým časopisu Vám, rodičům, prarodičům a pedagogům, je připraven pomáhat ve vzdělávání, výchově i smysluplné zábavě Vašich dětí - předškoláků a mladších žáků -  již ve DVACÁTÉM ročníku, a to každý měsíc, po celý školní rok 2018/2019.