Dárek k předplatnému

Ke každé objednávce ročního a dvouletého předplatného od nás dostanete dárek!
Podrobnosti a objednávka zde


Darovací list předplatného

Darovací list


Staňte se fanouškem Pastelky na Facebooku

PASTELKA - měsíčník pro předškoláky, mladší žáky, rodiče, učitele a vychovatele

PASTELKA - měsíčník pro předškoláky, mladší žáky, rodiče, učitele a vychovatele on Facebook


Celoroční hra Rok v přírodě

Napsaly nám děti a vychovatelky ze ŠD při ZŠ a MŠ Křemže. více


CO je Pastelka

CO JE PASTELKA

ORIGINÁLNÍ  Č E S K Ý  ČASOPIS
Nikde neopisuje, nic nekopíruje, ani nepřekládá ze zahraničních zdrojů. Obsahuje původní, vyzkoušené činnosti a aktivity od týmu zkušených autorů.

MĚSÍČNÍK PRO DĚTI A DOSPĚLÉ, DO RODINY A DO ŠKOLY

VOLNĚ NAVAZUJE NA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŚKOL. JAKO JEDINÝ ČASOPIS V ČESKÉ REPUBLICE NABÍZÍ ŠKOLÁM DLOUHODOBÉ PROJEKTY V PODOBĚ   H E R  NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK

A K Č N Í   A HRAVÉ UČENÍ, NÁPADY PRO RODIČE A PEDAGOGY

ČASOPIS, KTERÝ V SOUČINNOSTI S RODINOU A ŠKOLOU POMÁHÁ UTVÁŘET A ROZVÍJET DĚTSKOU OSOBNOST

 


Jsme jediným časopisem v České republice, jehož obsah CÍLENĚ připravujeme nejen PRO DĚTI (pětileté předškoláky a mladší žáky v 1. - 3. ročníku základní školy), ale také pro Vás - RODIČE, UČITELE A VYCHOVATELE.

Práce s Pastelkou totiž VYŽADUJE VAŠI AKTIVNÍ SPOLUÚČAST.

Náš časopis ocení rodiče, kteří se svým dětem pravidelně věnují. V mateřských školách a školních družinách časopis využijí učitelky a vychovatelky s tvůrčím přístupem ke své práci.

Nabízené aktivity vám, rodičům a učitelům, poskytují dostatek prostoru pro jejich samostatné tvůrčí dotváření, přizpůsobování podmínkám, potřebám a možnostem ve vaší rodině a škole. Pro mnohé učitelky v mateřských školách a základních školách, též pro  vychovatelky ve školních družinách, je náš časopis již mnoho let inspirací při zpracovávání ročních třídních vzdělávacích programů, krátkodobých a dlouhodobých projektů, vycházejících z rámcových vzdělávacích programů MŠ a ZŠ.

Naprosto originální a jedinečný program pro školní rok nabízí v každém ročníku tematicky zaměřená CELOROČNÍ HRA. Integruje do jednoho celku nejrůznější činnosti, trénuje dovednosti a znalosti dětí, rozšiřuje jejich poznání hrou "na něco" či "na někoho".


PASTELKA je moderní, akční časopis pro 21. století. Je mnohem víc než časopis. "Obyčejný" časopis si přečtete, možná si vystřihnete nějaký článek či obrázek a časopis pak jednou pro vždy odložíte. V rodině i ve škole roste Pastelka s dětmi: od věku předškoláka až do mladšího školního věku - "třeťáka" základní školy. Děti tak mohou s časopisem vyrůstat, aktivně prožít čtyři roky, ve kterých se utvářejí základy povahových, charakterových a sociálních rysů a dovedností DĚTSKÉ OSOBNOSTI.

Jako pedagogové v mateřských a základních školách získáváte cenný nadčasový materiál,  se kterým můžete pracovat nejen se současnými, ale i  budoucími žáky.

Při práci s Pastelkou počítáme s Vaší aktivní spoluúčastí. Rodiče, užívejte si společně s dětmi smysluplně prožité chvíle, které se už nikdy v budoucnu nemohou zopakovat. Nelitujte času, který věnujete svým dětem. Je to ta nejlepší investice.

Tvůrčí tým časopisu Vám, rodičům a pedagogům, úspěšně pomáhá ve vzdělávání a výchově Vašich dětí - předškoláků a mladších žáků -  již v OSMNÁCTÉM  ročníku, a to každý měsíc, po celý rok!

Fábula - rodinný zábavný park Sluníčka PKF - Prague Philharmonia, o.p.s. Žluté lázně Rakytníček Stabilo
Reklamní agentura YASHICA
Pastelka na facebooku